Co to jest REDETEC
Centrala gasząca REDETEC jest w pełni niezależnym urządzeniem gaszącym (posiada nawet własne zabezpieczenie na wypadek utraty zasilania) które z powodzeniem zabezpiecza elementy infrastruktury sieciowej, teleinformatycznej czy innej dowolnej instalacji, zagrożone powstaniem pożaru, zamontowane w szafie rack 19". W systemie wykorzystuje się gazy gaszące (najczęściej gaz FM200 ze względu na bardzo dobre parametry gaszące i całkowitą obojętność dla otoczenia ale możliwe jest zastosowanie innych gazów) które po wykryciu przez system zagrożenia pożarowego zostają uwolnione ze zbiorników pod ciśnieniem przez co zastępują we wnętrzu szafy tlen a co za tym idzie doprowadzają do zdławienia zarzewia ognia (ilość i rodzaj gazu gaśniczego dobierana jest do konkretnej instalacji). System zabezpiecza wnętrze szafy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na warunki temperaturowe czy atmosferyczne panujące na zewnątrz szafy. Podczas gdy system pracuje w stanie czuwania nie są konieczne jakiekolwiek dodatkowe środki ostrożności.
Instalacja panela systemu w szafie zajmuje kilkanaście minut - ogranicza się do wkręcenia przystosowanego do montażu w szafie 19" panela gaszącego, podłączenia do niego zasilania oraz podłączenia zasilania szafy do panela. Po zainstalowaniu panela wystarczy uzbroić system przez przekręcenie kluczyka w zamku umieszczonym w przedniej części - system jest od razu gotowy do pracy. Bieżąca obsługa techniczna systemu została maksymalnie uproszczona i sprowadzona do niezbędnego minimum. Przez cały okres pracy systemu w stanie czuwania wystarczy, na manometrze umieszczonym na panelu centralnym systemu, okresowo kontrolować ciśnienie gazu gaśniczego w butli (ciśnienie dodatkowo jest kontrolowane przez sam system - w sytuacji spadku ciśnienia w butlach poniżej założonego progu, system zasygnalizuje zaistniałą sytuację administratorowi systemu). Uzbrajanie i rozbrajanie systemu odbywa się przez przekręcenie kluczyka umieszczonego na panelu.